Vipperød Lokalforum er en foreningen, hjemmehørende i Holbæk kommune.

Foreningens formål er at:

  • Samordne borgernes indflydelse på den byplanmæssige, sociale og miljømæssige udvikling i Vipperød by og omegn og varetage borgernes fælles interesser, så Vipperød bliver en attraktiv by at bo og leve i for alle borgere.
  • Stimulere til interesse om hvorledes vores by og egn skal udvikles i et bæredygtigt perspektiv.
  • Informere, oplyse og styrke den demokratiske debat om forhold der har betydning for byens borgere, trivsel og aktive liv.
  • Støtte og igangsætte aktiviteter og initiativer der kan samle byens borgere i positive fællesskaber.

Foreningens vedtægter kan læses her

Lokalforum kan kontaktes på lokalforum@vipperød.dk eller via besked på Messenger 

_______________________________________________________